ขอสำรวจความสมัครใจในการเข้าสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

By |2022-09-05T13:44:32+07:00August 19, 2022|Uncategorized|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ขอสำรวจความสมัครใจในการเข้าสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2565 [...]

จดหมายโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565

By |2022-06-02T10:43:10+07:00May 30, 2022|Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์, จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565   เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จดหมายโรงเรียน  [...]

ประกาศปิดเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ป.1/2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A ในวันที่ 3-5 ก.พ. 2563

By |2020-02-11T01:14:57+07:00February 3, 2020|Uncategorized|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ [...]

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือระดับชั้น ป.5 (8-9 ก.พ. 2562)

By |2020-02-11T01:15:40+07:00January 28, 2020|Uncategorized|

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือระดับชั้น ป.5 (8-9 ก.พ. 2562) ท่านสามารถ Download จดหมายแจ้งจากโรงเรียนได้ที่ [...]

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน กำหนดวันรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (3-4 และ 6-7 ก.พ. 2563)

By |2020-02-11T01:15:50+07:00January 28, 2020|Uncategorized|

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง กำหนดวันรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ท่านสามารถ download จดหมายแจ้งจากโรงเรียนได้ที่ link [...]

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน ขออนุญาตนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา (13 ก.พ. 2563)

By |2020-02-11T01:16:12+07:00January 28, 2020|Uncategorized|

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรีและนครปฐม ท่านสามารถ Download จดหมายแจ้งจากโรงเรียนได้ที่ link ด้านล่าง [...]

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา อพวช. (7 ก.พ. 2563)

By |2020-02-11T01:16:23+07:00January 28, 2020|Uncategorized|

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ไปทัศนศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 จ.ปทุมธานี https://satite.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/out-072-P3-7-Feb-2020.pdf

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้คิดส์ซาเนีย (30 ม.ค. 2563)

By |2020-02-11T01:16:35+07:00January 28, 2020|Uncategorized|

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้คิดส์ซาเนีย (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ท่านสามารถ Download เอกสารได้ที่ Link ด้านล่าง https://satite.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/out-017-P4-30-Jan-2020.pdf

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. และ เดิน-วิ่ง ฟันรัน 3 กม. เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

By |2020-02-20T04:11:20+07:00December 12, 2019|Uncategorized|

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. และ เดิน-วิ่ง ฟันรัน 3 กม. [...]

Go to Top