Loading...
หน้าแรก2023-07-03T15:27:54+07:00

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ประกาศผลการคัดเลือกการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานเกม ในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อม” จากโปรแกรม SCRATCH (รอบแรก) งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 “จรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต” (Essential Soft Skills for the Future)

June 21, 2024|

นักเรียนระดับชั้น ป.6 มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (19/06/67)

June 19, 2024|

นักเรียนระดับชั้น ป.3 มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (19/06/67)

June 19, 2024|

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชัยรัช บัวแก้ว ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 34-39 ปี กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์”

June 18, 2024|

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์”

June 18, 2024|

Go to Top