Loading...
หน้าแรก2023-07-03T15:27:54+07:00

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมโครงการดังต่อไปนี้ ร่วมทำแบบประเมินออนไลน์ เพื่อที่ฝ่ายกิจการนักเรียนจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาโครงการในปีการศึกษาถัดไป

March 1, 2024|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง รับชมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

February 29, 2024|

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมทำบุญตามศรัทธาและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ โครงการทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคาร ประจำปี 2567 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดปทุมวนาราม เพื่อถวายสมทบทุนสร้างวัดสาขา วัดปทุมวนารามฯ จังหวัดปทุมธานี

February 29, 2024|

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมโครงการดังต่อไปนี้ ร่วมทำแบบประเมินออนไลน์ เพื่อที่ฝ่ายกิจการนักเรียนจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาโครงการในปีการศึกษาถัดไป

March 1, 2024|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง รับชมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

February 29, 2024|

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมทำบุญตามศรัทธาและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ โครงการทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคาร ประจำปี 2567 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดปทุมวนาราม เพื่อถวายสมทบทุนสร้างวัดสาขา วัดปทุมวนารามฯ จังหวัดปทุมธานี

February 29, 2024|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันฟุตบอลรายการ มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 7 “ONE MAN ONE TALENT 2023” ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

January 29, 2024|

Go to Top