การทำความสะอาดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ต้อนรับการเปิดเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (3-4/02/64)

Welcome Back to CUD! วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม พร้อมที่จะต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับมาเรียนด้วยวิถีใหม่ NEW CUD : Safety, Standard, and Students ดำเนินมาตรการด้านอาคารสถานที่และด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด ทำความสะอาดโรงเรียนโดยหน่วยอาคารสถานที่ และหน่วยโภชนาการ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ทุกคน ช่วงเวลาความสุขของนักเรียนทุกคนกำลังจะกลับมา แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้ https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1pkGNaPftMZSRaN86TmAV8jfJWk97yIZBc7NqC6nYJ-Wiu0E-jREiqLG8&v=oJefibTp5UU&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR15r8OPLIPAg4zrB3TQIHHA4GLCMgxHJ4NxHNXpJ_TDQLdDgKs4cLbA5Gg&v=xnOmt2m3AQY&feature=youtu.be

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

Link ตารางเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นป.2-ป.6-22-25 กพ 64 (PDF)

ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ

รายการคุยกับครู

Youtube Channel