คณะผู้บริหารโรงเรียน และสภานักเรียนฯ เข้าร่วมพิธีสักการะศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ใน “งานวันพูนทรัพย์” ประจำปี 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และ รองศาสตรจารย์พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้าร่วมพิธีสักการะศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา “งานวันพูนทรัพย์” ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้ารูปปั้นศาสตราจารย์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ

ดาวเด่นประจำสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2563 – ฉบับที่ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม...

ดาวน์โหลดรูปภาพ ขนาด HD Page 1 คลิกที่นี่ Page 2 คลิกที่นี่  

ดาวเด่นประจำสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2563 – ฉบับที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม...

ดาวน์โหลดรูปภาพ ขนาด HD Page 1 คลิกที่นี่ Page 2 คลิกที่นี่

รายการคุยกับครู

Youtube Channel