สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ มอบถุงปันสุขให้แก่เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะผู้แทนกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกันจัดมอบ "ถุงปันสุข" ประกอบด้วยอาหารและของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ จำนวน 48 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) หน่วยโภชนาการ หน่วยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของบริษัทภายนอก ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ...

พิธีทำบุญโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดพิธีสักการะบูชาพระพุทธวีร์สีห์ตรีโลกนาถ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ณ บริเวณลานทอง พร้อมทั้งสักการะบูชาเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ สนามเด็กเล่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี ผศ.ทินกร บัวพูล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน รศ. พัชรี วรจรัสรังสี ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองคณบดี ผู้บริหาร...

ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มอบอาหารกล่องแด่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา ณ สำนักงานโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (10/06/64)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) อาจารย์ศรียา เนตรน้อย (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ) พร้อมบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เป็นผู้แทนมอบอาหารกล่องแทนคำขอบคุณแด่บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาทุกท่าน ณ สำนักงานโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 14 โดยมี คุณกัญญารัตน์ ตัณศุภผล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1 – 3 ปีการศึกษา 2564

  การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะสอบถาม สามารถส่งคำถามผ่านไลน์ส่วนตัวอาจารย์ประจำชั้นได้ถึงวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 และสามารถรับชมการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองแบบย้อนหลังได้ที่ Line Group กลุ่มอนุบาล

ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ

“ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2564 ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ หรือนานาชาติ

  ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร อดีตอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชู “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2564 ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ หรือนานาชาติ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ E-NNOVATE 2021...

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ E-NNOVATE 2021 International Innovation Show ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   1. ชื่อผลงาน : Anti Pandemic Pen ได้รับรางวัลเหรียญทอง...

ดาวเด่นประจำสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2563 – ฉบับที่ 18 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน...

  ดาวน์โหลดเอกสาร PDF File  คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดรูปภาพ ขนาด HD  คลิกที่นี่

ดาวเด่นประจำสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2563 – ฉบับที่ 17 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน...

ดาวน์โหลดรูปภาพ ขนาด HD Page 1  คลิกที่นี่ Page 2  คลิกที่นี่

รายการคุยกับครู

Youtube Channel