Loading...
หน้าแรก2024-07-08T16:02:35+07:00

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชัยรัช บัวแก้ว ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 34-39 ปี กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์”

June 18, 2024|

Go to Top