ประกาศรับสมัครงาน

1.รับสมัครนักจิตวิทยา
วุฒิปริญญาตรี และ/หรือ วุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 21,600 – 32,400 บาท
ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
คลิกอ่านประกาศรับสมัครที่นี่!!


 

ประกาศคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ การพัฒนาและการสอบภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาธิต AD พ.ศ. 2557  
คลิกอ่านรายละเอียดเกณฑ์ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (PDF)

 


ดาวน์โหลดใบสมัครงานและใบรับรองแพทย์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
1.ใบสมัครงานสำหรับสายวิชาการ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครงานสายวิชาการ (PDF)
2.ใบสมัครงานสำหรับสายปฏิบัติการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครงานสายปฏิบัติการ (PDF)

3.ใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ.อ. พ.ศ.2549 (นำมายื่นในวันรายงานตัวปฏิบัติงาน)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (PDF)