แบบแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับสถานศึกษาในโครงการ “VACC 2 School“ (เฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6)

By |2021-10-10T11:43:08+07:00September 11, 2021|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เนื่องด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับสถานศึกษาให้กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในโครงการ [...]

ประกาศ การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับอนุบาล,ป.1-ป.6

By |2021-10-10T11:41:54+07:00August 30, 2021|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

Link จดหมายโรงเรียน เรื่องการลงทะเบียนรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 Link ไปยังเว็บไซต์ [...]

กำหนดการการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และยังไม่ได้รับคืน

By |2021-08-19T11:49:43+07:00July 5, 2021|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และยังไม่ได้รับคืน โรงเรียนจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร [...]

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564

By |2021-07-13T03:50:31+07:00June 4, 2021|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564 Click Download เอกสาร

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 เรื่องขอแสดงความประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตร CUD ENGLISH PROGRAM ระดับชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2564

By |2021-03-05T03:31:31+07:00March 5, 2021|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

Link Google Form แสดงความประสงค์เข้าร่วม EP.P2 (สำหรับท่านที่ไม่สะดวก Scan QR Codeในจดหมายโรงเรียน) คลิกที่นี่ [...]

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และ เตรียมเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564

By |2021-03-04T06:28:32+07:00March 4, 2021|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

ท่านสามารถ Download จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และ เตรียมเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา [...]

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง กิจกรรม “ปีฉลูหรรษา สาธิตจุฬาฯ ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔”

By |2020-12-18T04:38:06+07:00December 18, 2020|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

ท่านสามารถ Download จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง กิจกรรม "ปีฉลูหรรษา สาธิตจุฬาฯ ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔" [...]

จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง กำหนดการสอบประจำภาคปลายครั้งที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.5

By |2020-12-18T04:38:59+07:00December 18, 2020|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

ท่านสามารถ Download จดหมายแจ้งจากโรงเรียน เรื่อง กำหนดการสอบประจำภาคปลายครั้งที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.5 ได้ที่ Link [...]

Go to Top