จดหมายโรงเรียน เรื่อง การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565

By |2022-06-02T10:43:10+07:00May 30, 2022|Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์, จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่การเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565   เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จดหมายโรงเรียน  [...]

จดหมายโรงเรียน  เรื่อง ขอความร่วมมือส่งประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของนักเรียน

By |2022-05-29T18:15:21+07:00May 30, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จดหมายโรงเรียน  เรื่อง ขอความร่วมมือส่งประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของนักเรียน   ด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]

จดหมายโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 และเตรียมเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565

By |2022-03-03T03:08:03+07:00March 1, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

จดหมายโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 และเตรียมเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565 [...]

เรื่อง โครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา โดยสถาบันบริติช เคานซิล (British Council)

By |2022-02-22T08:40:37+07:00February 11, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

จดหมายจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ  ดาวน์โหลดที่นี้   อ่านขั้นตอนการสมัครผ่าน “ระบบโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา” ในระบบ  CUD [...]

จดหมายโรงเรียน เรื่อง ขอแสดงความประสงค์เข้าร่วมคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตร CUD English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

By |2022-03-07T03:15:13+07:00February 10, 2022|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

  คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดจดหมายการคัดเลือกเข้า CUDEP65 (PDF)

จดหมายโรงเรียน เรื่อง การรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

By |2021-12-18T04:43:34+07:00November 12, 2021|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง การรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา   ด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในมาตรการเงินเยียวยานักเรียน เพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา [...]

จดหมายโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนภาคต้น และเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

By |2022-03-14T03:09:48+07:00October 18, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

  เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง การปิดเรียนภาคต้น และการเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกำหนดให้วันศุกร์ที่ [...]

จดหมายโรงเรียน แจ้งการคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่าง ๆ บางส่วนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

By |2021-10-11T03:43:28+07:00October 8, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์, จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม   ตามที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้มีปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฎิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ [...]

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในโครงการ “VACC 2 School”

By |2021-10-14T07:02:09+07:00September 21, 2021|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในโครงการ "VACC 2 School"   ขั้นตอนหลังจากที่นักเรียนลงทะเบียนรับวัคซีนกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ [...]

Go to Top