จดหมายสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง พี่น้อง ป.1” ปีการศึกษา 2566

By |2023-06-01T10:34:02+07:00June 1, 2023|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง พี่น้อง ป.1” [...]

จดหมายโรงเรียน เรื่อง การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

By |2023-06-01T10:29:41+07:00June 1, 2023|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

  เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เนื่องด้วยในช่วงฤดูฝนของทุกปี มักจะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ทางโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม [...]

จดหมายโรงเรียน เรื่อง กำหนดการวัดความสามารถทางปัญญานักเรียนโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566

By |2023-06-01T10:31:14+07:00June 1, 2023|จดหมายแจ้งจากโรงเรียน|

  เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2566 เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการวัดความสามารถทางปัญญานักเรียนโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ [...]

Go to Top