ขอเชิญชมวีดิทัศน์ วิชาสนุกกับการงานอาชีพ และ วิชาโภชนาการ : อาจารย์ผู้สอน รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร

By |2020-11-05T02:10:28+07:00November 2, 2020|คุยกับครู|

1.สนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนงานโภชนาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : อาจารย์ผู้สอน รศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร 1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ https://drive.google.com/file/d/intro [...]

Go to Top