ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์นำเสนอผลงานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

By |2022-10-03T10:04:23+07:00October 3, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, คุยกับครู, รายการวีดิทัศน์|

https://youtu.be/4edMPV2zgkQ

ผู้ปกครองสามารถรับชมรายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 แบบย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ของโรงเรียน

By |2021-10-12T03:19:06+07:00October 6, 2021|คุยกับครู, คุยกับครู-ป1, คุยกับครู-ป2, คุยกับครู-ป3, คุยกับครู-ป4, คุยกับครู-ป5, คุยกับครู-ป6|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผู้ปกครองสามารถรับชม รายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 [...]

ข้อมูลสำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ : รายวิชา ปฏิบัติการสอน 1

By |2022-09-24T17:12:13+07:00July 19, 2021|คุยกับครู|

- ข้อมูลสำหรับนิสิต รายวิชา ปฏิบัติการสอน 1 (PDF) ข้อมูลสำหรับนิสิต รายวิชาปฏิบัติการสอน 1 - [...]

วีดิทัศน์คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์ จัดทำโดย ฝ่ายกิจการนักเรียน

By |2021-06-28T06:48:16+07:00June 12, 2021|คุยกับครู|

วีดิทัศน์คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์ จัดทำโดย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564 นำแสดงโดย อาจารย์เกตุธัช กัญจนชุมาบุรพ [...]

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการดูแลบุตรหลานที่ต้องเรียนออนไลน์

By |2021-06-28T06:48:23+07:00June 8, 2021|คุยกับครู|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2564   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้โรงเรียนยังคงต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ [...]

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร English Programme (BC) สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

By |2021-03-09T07:21:55+07:00March 9, 2021|คุยกับครู|

คลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่อรับชมวีดิทัศน์ Click Link for watch Link to Presentation P2-6 Prathom [...]

Go to Top