ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์สาธิตชำนาญการ

By |2024-03-01T15:02:41+07:00March 1, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์สาธิตชำนาญการ สาขาวิชาครุศาสตร์อนุสาขาวิชาศิลปศึกษา ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล [...]

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 จากงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ครั้งที่ 25

By |2024-02-09T19:46:30+07:00February 9, 2024|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 จากงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี [...]

นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระเกี้ยวน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

By |2024-02-09T19:16:35+07:00February 9, 2024|ข่าวประชาสัมพันธ์, ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดพิธีมอบ "รางวัลพระเกี้ยวน้อย ประจำปีการศึกษา [...]

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันฟุตบอลรายการ มหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 7 “ONE MAN ONE TALENT 2023” ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

By |2024-01-29T16:33:53+07:00January 29, 2024|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 [...]

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567” และ “เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567” จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2567

By |2024-01-11T15:09:11+07:00January 9, 2024|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาฟุตบอล ที่ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” 🎉🎊 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ U12 SS Mahidol Junior Cup รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

By |2024-01-03T13:46:56+07:00January 3, 2024|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรพิมล ศิริวัฒน์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2567 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By |2024-01-03T15:59:32+07:00January 2, 2024|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรพิมล ศิริวัฒน์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครู [...]

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุราภรณ์ สุจริตจันทร์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2567 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By |2024-01-02T16:10:40+07:00January 2, 2024|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุราภรณ์ สุจริตจันทร์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครู [...]

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภาวิดา เทียมชีวะศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ได้รับ “รางวัลเด็กดีเด่น” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

By |2024-01-29T15:51:44+07:00December 14, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภาวิดา เทียมชีวะศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ได้รับ "รางวัลเด็กดีเด่น" จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย [...]

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับหนึ่ง จากการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง เรื่อง มัทนะพาธา ในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่จัดขึ้นโดย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By |2023-12-12T16:49:44+07:00December 12, 2023|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับหนึ่ง จากการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง เรื่อง มัทนะพาธา [...]

Go to Top