การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2565

By |2022-11-24T11:10:17+07:00November 22, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

          ปิดฉากไปอย่างสวยงามและประทับใจกับ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 การแข่งขันกีฬาประจำปีของพวกเราชาวสาธิต [...]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ด.ญ. ภาวิดา เทียมชีวะศิลป์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัล “วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ

By |2022-10-17T18:08:14+07:00October 17, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ภาวิดา เทียมชีวะศิลป์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัล [...]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

By |2022-10-17T17:57:17+07:00October 17, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น ตำแหน่งอาจารย์สาธิตชำนาญการในสาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาพลศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ [...]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

By |2022-10-03T09:30:17+07:00October 3, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬาระหว่างโรงเรียน [...]

คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (25/07/65)

By |2022-07-26T10:50:36+07:00July 26, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ [...]

ดาวเด่นเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 มีนาคม 2565)

By |2022-06-28T09:10:28+07:00June 28, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ [...]

ดาวเด่นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565)

By |2022-03-28T05:59:54+07:00March 28, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม [...]

ดาวเด่นเดือนมกราคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565)

By |2022-03-18T07:09:53+07:00February 17, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนมกราคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม [...]

พิธีแสดงความยินดีแก่นักเรียนดีเด่น และนักเรียนที่ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (14/02/65)

By |2022-03-18T13:37:44+07:00February 14, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

DOWNLOAD ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ !! วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์พัชรี [...]

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “อาจารย์อาวุโส” เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๕

By |2022-01-13T04:33:38+07:00January 13, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีแด่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพร สิงห์ชัย อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร บูชาบุพพาจารย์ [...]

Go to Top