คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (25/07/65)

By |2022-07-26T10:50:36+07:00July 26, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ [...]

ดาวเด่นเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 มีนาคม 2565)

By |2022-06-28T09:10:28+07:00June 28, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ [...]

ดาวเด่นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565)

By |2022-03-28T05:59:54+07:00March 28, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม [...]

ดาวเด่นเดือนมกราคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 15 มกราคม 2565)

By |2022-03-18T07:09:53+07:00February 17, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนมกราคม 2565 ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม [...]

พิธีแสดงความยินดีแก่นักเรียนดีเด่น และนักเรียนที่ทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (14/02/65)

By |2022-03-18T13:37:44+07:00February 14, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

DOWNLOAD ภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ !! วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์พัชรี [...]

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “อาจารย์อาวุโส” เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๕

By |2022-01-13T04:33:38+07:00January 13, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีแด่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพร สิงห์ชัย อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร บูชาบุพพาจารย์ [...]

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “อาจารย์ดีเด่น ด้านความเป็นครู” เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๕

By |2022-01-13T04:27:41+07:00January 13, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีแด่    อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ   ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "อาจารย์ดีเด่น ด้านความเป็นครู" [...]

ดาวเด่นเดือนธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 – 15 ธันวาคม 2564)

By |2022-02-15T07:20:22+07:00January 7, 2022|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ดาวเด่นเดือนธันวาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลบันทึกใน Google Form ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 [...]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคกลาง วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพุทธศักราช 2563

By |2021-12-15T04:21:15+07:00December 15, 2021|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ   ด.ญ. พรปวีณ์ ชูทรัพย์ นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ของภาคกลาง [...]

Go to Top