กิจกรรมนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565 ไปทัศนศึกษา ณ SEA LIFE Bangkok

By |2022-07-01T17:14:23+07:00July 4, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง การนำนักเรียนไปทัศนศึกษา SEA LIFE Bangkok ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565

By |2022-07-01T16:16:01+07:00July 4, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565 ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]

การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ในโรงเรียน

By |2022-06-30T15:12:54+07:00June 30, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ในโรงเรียน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายดีขึ้น แต่เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคน ทางโรงเรียนขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนกรกฎาคม [...]

กิจกรรมรายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ปีการศึกษา 2565

By |2022-06-30T14:02:02+07:00June 29, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง กิจกรรมรายการคุยกับคุณครู (วิชาพิเศษ) ปีการศึกษา 2565   ด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

By |2022-06-29T17:32:28+07:00June 29, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม   ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [...]

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ “เส้นทางบุญ” ประจำปีการศึกษา 2565

By |2022-06-23T08:49:18+07:00June 23, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ "เส้นทางบุญ" ประจำปีการศึกษา 2565 [...]

การส่งใบสมัครและผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประจำปี พ.ศ. 2565

By |2022-06-21T09:33:30+07:00June 21, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

  เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมเรื่อง การส่งใบสมัครและผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Young Smart : "Young ทำดี" [...]

การขออนุญาตใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ประจำปีการศึกษา 2565

By |2022-06-20T16:42:54+07:00June 20, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง การขออนุญาตใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)   [...]

การส่งผลการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2564 (ระหว่าง 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565)

By |2022-06-15T08:35:17+07:00June 15, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ฝ่ายกิจการนักเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ต้องการส่งผลการแข่งขันประจำปีการศึกษา 2564 (ระหว่าง 1 เมษายน 2564 - [...]

งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 64 ปี สาธิตจุฬาฯ

By |2022-06-14T14:19:54+07:00June 14, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 64 ปี สาธิตจุฬาฯ ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน [...]

Go to Top