กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมงาน “ร่มเย็น เป็นสุข” เทศกาลตลาดนัดการงานอาชีพ สนุกกับภูมิปัญญา

By |2022-12-08T10:56:01+07:00December 8, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมงาน "ร่มเย็น เป็นสุข" [...]

เรื่อง การเปิดประตูเข้า-ออก เฉพาะประตู 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

By |2022-12-07T10:42:30+07:00December 7, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง การเปิดประตูเข้า-ออก เฉพาะประตู 3 เนื่องด้วยทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 [...]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

By |2022-11-28T13:24:12+07:00November 28, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ [...]

เรียนเชิญคณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุดที่ 26

By |2022-11-28T09:45:52+07:00November 28, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

การดูคะแนนสอบ ผลการเรียน และสมุดรายงานประจำตัวผู้เรียน (สมุดพก) ของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

By |2022-11-23T09:11:09+07:00November 23, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ท่านสามารถดูคะแนนสอบ ผลการเรียน และสมุดรายงานประจำตัวผู้เรียน (สมุดพก) ของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา [...]

วันสุดท้ายในการชำระเงินโครงการเพิ่มพูนสมรรถนะการเรียนรู้นอกเวลาเรียนและโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก (CUD After School) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

By |2022-10-27T10:37:44+07:00October 27, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

📢 ‼️ วันสุดท้ายในการชำระเงิน ‼️ 📢 📌 วันพฤหัสบดีที่  27  ตุลาคม  2565  [...]

มาร่วมส่งเสียงเชียร์ ส่งแรงใจ ให้เหล่านักกีฬาสาธิตจุฬาฯ คว้าชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

By |2022-10-26T16:19:53+07:00October 26, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ ประกาศ ชาวสาธิตจุฬาฯ เตรียมพร้อมมม มาร่วมส่งเสียงเชียร์ ส่งแรงใจ ให้เหล่านักกีฬาสาธิตจุฬาฯ คว้าชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 [...]

Go to Top