นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ชมการแสดงโขนพระราชทาน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน กุมภกรรณทดน้ำ (23/11/66)

By |2023-11-23T16:54:39+07:00November 23, 2023|ข่าวกิจกรรมนักเรียน|

ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” (20/11/66)

By |2023-11-22T09:19:08+07:00November 20, 2023|ข่าวกิจกรรมนักเรียน|

Go to Top