พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม กับ เมืองโคเงะ (KOGE) จังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (23/08/65)

By |2022-08-23T15:46:48+07:00August 23, 2022|ข่าวกิจกรรมนักเรียน|

Go to Top