ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ2021-10-01T00:39:14+07:00

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรพิมล ศิริวัฒน์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2567 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุราภรณ์ สุจริตจันทร์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2567 จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภาวิดา เทียมชีวะศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ได้รับ “รางวัลเด็กดีเด่น” จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับหนึ่ง จากการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง เรื่อง มัทนะพาธา ในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่จัดขึ้นโดย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “The 3rd Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong” (AEII 2023) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆 จากการแข่งขันฟุตบอล รายการ “3 เส้า KUS สานสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายน 2566 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Go to Top