ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ2021-10-01T00:39:14+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ด.ญ. ภาวิดา เทียมชีวะศิลป์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัล “วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ

Go to Top