ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ

ข่าวล่าสุด

สาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ 2021 Japan Design,Idea and Invention Expo (JDIE...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่สามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ 2021 Japan Design,Idea and Invention Expo (JDIE 2021) ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 1.ชื่อผลงาน...

“ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2564 ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ หรือนานาชาติ

  ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร อดีตอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชู “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2564 ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติ หรือนานาชาติ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ E-NNOVATE 2021 International Innovation Show

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ E-NNOVATE 2021 International Innovation Show ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2564 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   1. ชื่อผลงาน : Anti Pandemic Pen ได้รับรางวัลเหรียญทอง...

ดาวเด่นประจำสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2563 – ฉบับที่ 18 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564)

  ดาวน์โหลดเอกสาร PDF File  คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดรูปภาพ ขนาด HD  คลิกที่นี่