ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ2021-10-01T00:39:14+07:00

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🏆 จากการแข่งขันฟุตบอล รายการ “3 เส้า KUS สานสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายน 2566 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 สูงสุด วิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอลรายการ เซนต์คาเบรียล ยูธ คัพ 2023 SG FOOTBALL YOUTH CUP 2023 รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาหมากกระดาน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม หมากรุกไทย หมากรุกสากล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา ประจำปี 2566

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “12th World Invention Creativity Olympic 2023” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Korea University Invention Association (KUIA) and World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2566 ณ SETEC กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม คว้ารางวัล Grand Prize 2 รางวัล และรางวัลต่าง ๆ รวม 22 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “12th World Invention Creativity Olympic 2023” จัดโดย Korea University Invention Association (KUIA) and World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2566 ณ SETEC กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Go to Top