ข่าวประชาสัมพันธ์2021-10-01T00:12:34+07:00

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ โครงการออกกำลังกาย ปีการศึกษา 2566 โดยสามารถสแกนผ่าน QR CODE ที่แนบมานี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567

February 22, 2024|

การจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดลูกเสือและเนตรนารี ป.5-6 รองเท้าผ้าใบ และอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2567

February 22, 2024|

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี – นาฏศิลป์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอเชิญอาจารย์ ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียนทุกคน รับชมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

February 20, 2024|

Go to Top