ข่าวประชาสัมพันธ์2021-10-01T00:12:34+07:00

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครอง ร่วมงาน “ร่มเย็น เป็นสุข” เทศกาลตลาดนัดการงานอาชีพ สนุกกับภูมิปัญญา

December 8, 2022|

เรียนเชิญคณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชุดที่ 26

November 28, 2022|

Go to Top