ข่าวประชาสัมพันธ์2021-10-01T00:12:34+07:00

ฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วม “โครงการสาธิตจุฬาฯ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ค่ายพัฒนาทักษะผู้นำ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ สหราชอาณาจักร และประเทศฝรั่งเศส” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 13 เมษายน 2567

November 24, 2023|

โครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted Program) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เปิดรับสมัครนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมชั้น และใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนประจำชาวอังกฤษ Summer Boarding Program 2024

November 22, 2023|

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า และผู้ที่สนใจร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า หรือ ทำ workshop ใน “ตลาดนัดสวัสดิการ สาธิตจุฬาฯ ครั้งที่ 1” วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

November 20, 2023|

เปิดรับสมัครนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หลักสูตร English Program จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียน Beeston Hall School เมืองนอร์ฟอล์ก (Norfolk) สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2567

October 31, 2023|

Go to Top