ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ฝ่ายกิจการนักเรียนขอเชิญชวนนักเรียนฝึกคัดแยกขยะที่บ้านของตนเองและหมั่นปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะที่ยังใช้ได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ด้วย บริษัท Indorama Ventures จำกัด ได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ หลังจากที่นักเรียนได้รับชมแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียนขอเชิญชวนนักเรียนฝึกคัดแยกขยะที่บ้านของตนเองและหมั่นปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะที่ยังใช้ได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนสามารถแชร์ภาพถ่ายการแยกขยะของนักเรียนได้ที่ https://www.facebook.com/SatitChula/photos/a.451652041585963/4415513711866423/ ** เพื่อร่วมลุ้นรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ** คลิปวีดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ 1.คัดแยกขยะง่าย ๆ เริ่มที่ตัวเรา https://www.youtube.com/watch?v=Lm3gR7tWEnw&t=61s ...

เลื่อนกำหนดการรับบัตรจอดรถแบบเติมเงินสด อาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9) จุฬาฯ

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับบัตรจอดรถแบบเติมเงินสด อาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9) จุฬาฯ ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดโอกาสติดเชื้อ และการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และสำนักงานบริหารอาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9) จุฬาฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการรับบัตรจอดรถดังกล่าวออกไปก่อน โดยจะแจ้งนัดหมายให้ท่านทราบอีกครั้ง ช่วงที่โรงเรียนกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนแบบปกติ ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากโรงเรียนผ่านช่องทางออนไลน์

เรื่อง ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เรื่อง ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ดำเนินการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร ของโรงเรียน กับ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังนี้ ติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้แก่ท่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน โทร. 1620 ตลอด 24...

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกดติดตาม YouTube Channel (ช่องใหม่)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกดติดตาม YouTube Channel เพื่อรับชมข่าวสารข้อมูลออนไลน์ และรับชมวีดีทัศน์กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยพิมพ์คำว่า “SATITCHULAELEM" ที่ช่องค้นหาบนเว็บไซต์ https://www.youtube.com และแอพพลิเคชัน YouTube หรือสแกน QR CODE บนภาพนี้