สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดกิจกรรม Happy Valentine Charity 2018 มอบเงินบริจาคจำนวน 292,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสมทบทุนสำหรับการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

By |2020-01-03T07:49:57+07:00February 21, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรม “Happy Valentine [...]