งานเลี้ยงขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม – นิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 7)

By |2020-01-03T09:29:53+07:00June 7, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

งานเลี้ยงขอบคุณ โครงการโรงเรียนพี่น้องสาธิตจุฬาฯ-นิวซีแลนด์ Thank you Party Certificate Presentation Ceremony Satit Chula [...]