โครงการ Summer ภาคฤดูร้อนของนักเรียนโครงการ Satit Chula English program ณ ประเทศอังกฤษ

By |2020-01-02T17:15:58+07:00May 6, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดให้นักเรียนในโครงการ Satit Chula English program จำนวนทั้งสิ้น [...]