งานเลี้ยงขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม – นิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 7)

By |2020-01-03T09:29:53+07:00June 7, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

งานเลี้ยงขอบคุณ โครงการโรงเรียนพี่น้องสาธิตจุฬาฯ-นิวซีแลนด์ Thank you Party Certificate Presentation Ceremony Satit Chula [...]

โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) สาธิตจุฬาฯ – นิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 7 (ระยะที่ 1)

By |2020-01-02T15:51:15+07:00April 9, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

ช่วงปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. [...]

Go to Top