โครงการ Summer ภาคฤดูร้อนของนักเรียนโครงการ Satit Chula English program ณ ประเทศอังกฤษ

By |2020-01-02T17:15:58+07:00May 6, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดให้นักเรียนในโครงการ Satit Chula English program จำนวนทั้งสิ้น [...]

การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตร Chulalongkorn University Demonstration Elementaryลักสูตร Chulalongkorn University Demonstration Elementary School English Programe ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

By |2020-01-01T10:28:23+07:00February 14, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน, เรื่องแจ้งจากฝ่ายหลักสูตรและการสอน|

การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตร Chulalongkorn University Demonstration Elementary School English Programe ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [...]

Go to Top