คณะผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนประชารัฐ (Connect ED) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

By |2020-01-05T15:42:44+07:00June 12, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคคลภายนอก, ข่าวสารบุคลากร|

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนประชารัฐ (Connect ED) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ [...]