กิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง พี่น้อง ป.1” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

By |2020-08-18T05:39:03+07:00June 9, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จัดกิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง [...]

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับโครงการ Chula Zero Waste รวมพลังรีไซเคิลกล่อง UHT เป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการกล่องวิเศษ

By |2020-01-01T10:26:04+07:00February 20, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ|

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ โครงการ Chula Zero Waste รวมพลังรีไซเคิลกล่อง UHT เป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการกล่องวิเศษ     [...]

Go to Top