สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน คณาจารย์ และบุคลากร ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2018

By |2020-01-05T15:20:19+07:00June 8, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน, ข่าวสารบุคลากร|

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับหน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]