คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียน

By |2020-01-01T05:38:00+07:00January 19, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จังหวัดชลบุรี จำนวน [...]