ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ทัศนศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

By |2020-08-18T05:36:31+07:00February 2, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

ป.4 ทัศนศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร (2/02/2561) วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]