โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) สาธิตจุฬาฯ – นิวซีแลนด์ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 7 (ระยะที่ 1)

By |2020-01-02T15:51:15+07:00April 9, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

ช่วงปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. [...]