โครงการเพิ่มพูนความรู้ และเสริมประสบการณ์ในต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษ

By |2020-01-02T16:52:27+07:00May 6, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

ในช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 โครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้นำคณะนักเรียนจำนวน 17 คน พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล 2 [...]