โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณาจารย์ที่สนใจ ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และการสร้างนวัตกรรม เพื่อทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21″

By |2020-01-05T16:01:43+07:00January 16, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร|

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณาจารย์ที่สนใจ ประจำปี 2561 [...]