สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับโครงการ Chula Zero Waste รวมพลังรีไซเคิลกล่อง UHT เป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการกล่องวิเศษ

By |2020-01-01T10:26:04+07:00February 20, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ|

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับ โครงการ Chula Zero Waste รวมพลังรีไซเคิลกล่อง UHT เป็นโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการกล่องวิเศษ     [...]