คณะผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนประชารัฐ (Connect ED) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

By |2020-01-05T15:42:44+07:00June 12, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคคลภายนอก, ข่าวสารบุคลากร|

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนประชารัฐ (Connect ED) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ [...]

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม (รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา

By |2020-01-03T08:33:07+07:00May 23, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร|

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา (รุ่น 1/2561) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา Teachers and staff [...]

คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียน

By |2020-01-01T05:38:00+07:00January 19, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จังหวัดชลบุรี จำนวน [...]

Go to Top