โครงการโรงเรียนพี่น้อง (Sister Schools) ไทย – นิวซีแลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย 

By |2020-01-01T08:07:49+07:00February 20, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนักเรียนจำนวน 18 คน และอาจารย์ 2 ท่าน [...]