การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิคการสอนสู่ผู้ปกครองอาสาสอนวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2561

By |2020-01-05T14:55:23+07:00June 7, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร|

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 ฝ่ายหลักสูตรและการสอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิคการสอนสู่ผู้ปกครองอาสาสอนวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2561 [...]