นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ทัศนศึกษา ณ บ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี

By |2020-08-18T05:36:13+07:00February 1, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

อนุบาลทัศนศึกษา บ้านนาครูธานี จ.ปทุมธานี (1/02/2561) วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]