นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการ Art learning ทัศนศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

By |2020-01-03T09:05:01+07:00May 26, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในโครงการ [...]