ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563

By |2020-12-06T10:07:28+07:00November 13, 2020|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 รางวัล ADE (Apple Distinguished [...]

กิจกรรมโครงการ “สาธิตจุฬาฯ ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

By |2020-01-03T07:29:23+07:00December 13, 2017|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

โครงการ "สาธิตจุฬา ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จังหวัดนครนายก วันที่ 13 ธันวาคม [...]

Go to Top