คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

By |2020-08-18T05:37:24+07:00February 13, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

ป.5 ทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา Primary 5 students' field trip to Phra [...]