กิจกรรม “วันสหกรณ์ 2561”

By |2020-08-18T05:37:34+07:00February 13, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม จัดกิจกรรม “วันสหกรณ์ 2561” ระหว่างเวลา [...]