สภานักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

By |2020-01-01T05:37:23+07:00January 15, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียน มอบกระเช้ากราบสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอพรจากผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์กิตติคุณ [...]