คณะนักเรียนและคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม

By |2020-08-18T05:38:05+07:00February 26, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

ป.1 ทัศนศึกษาสวนสามพราน นครปฐม (สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา) Primary 1 students' field trip [...]