โครงการบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

By |2020-01-03T07:42:56+07:00January 20, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ|

การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “สนุกกับคณิต คิดอย่างสร้างสรรค์ สารพันกิจกรรม นำไปใช้ชีวิตประจำวัน” วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561