คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม (รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา

By |2020-01-03T08:33:07+07:00May 23, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร|

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา (รุ่น 1/2561) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางการจัดการศึกษา Teachers and staff [...]