ขอแสดงความยินดี นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ที่ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 (มีภาพถ่าย ณ ทำเนียบรัฐบาล ด้านใน)

By |2020-04-24T04:23:08+07:00April 22, 2020|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ท่านสามารถ Download ภาพถ่ายได้ด้วยการ Click ที่ภาพ

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 

By |2022-09-22T15:39:27+07:00January 8, 2018|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561  วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. [...]

Go to Top