รางวัลเด็กดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

By |2020-01-01T05:36:09+07:00January 13, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน, ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561  วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 เด็กชายสิรวิชญ์ [...]