ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระเกี้ยวน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By |2021-03-10T09:09:20+07:00March 10, 2021|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระเกี้ยวน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รางวัลพระเกี้ยวน้อยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเรียนในงานเอกลักษณ์ไทยตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๖ จากความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์ ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา [...]