กิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง พี่น้อง ป.1” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

By |2020-08-18T05:39:03+07:00June 9, 2018|ข่าวสารนักเรียน|

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ จัดกิจกรรม “รับเพื่อนพ้อง [...]

การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิคการสอนสู่ผู้ปกครองอาสาสอนวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2561

By |2020-01-05T14:55:23+07:00June 7, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารบุคลากร|

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 ฝ่ายหลักสูตรและการสอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิคการสอนสู่ผู้ปกครองอาสาสอนวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2561 [...]

การปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ประจำปีการศึกษา 2561

By |2020-01-03T07:25:22+07:00May 17, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการปฐมนิเทศนักเรียน [...]

Go to Top