กิจกรรมโครงการ “สาธิตจุฬาฯ ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

By |2020-01-03T07:29:23+07:00December 13, 2017|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

โครงการ "สาธิตจุฬา ร่วมใจปลูกป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จังหวัดนครนายก วันที่ 13 ธันวาคม [...]