การปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ประจำปีการศึกษา 2561

By |2020-01-03T07:25:22+07:00May 17, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการปฐมนิเทศนักเรียน [...]