รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 

By |2019-12-31T06:35:15+07:00January 8, 2018|Uncategorized, ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561  วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. [...]