ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563

By |2020-12-06T10:07:28+07:00November 13, 2020|ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ|

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 รางวัล ADE (Apple Distinguished [...]