โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานศิลปะ “ชมศิลป์พบศิลปินถิ่นเชียงราย”

By |2020-01-01T15:00:17+07:00March 4, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารนักเรียน|

วันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ.2561 โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [...]